REGULAMIN POBYTU W DOMKACH U GRETKA

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Domków u Gretka: Domek Zająca, Domek Wilka, Domek Jelenia i Domek Niedźwiedzia

 1. Warunkiem koniecznym przebywania i korzystania w obiektach Domków u Gretka  jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 2. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu pobytu od godziny 15.00, a kończy się o godzinie 10.00 w ostatnim dniu pobytu.
 3. Wcześniejsze godziny przyjazdu lub późniejsze godziny wyjazdu są możliwe wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu ich z Wynajmującym w dniu dokonania rezerwacji. Płatność za cały pobyt (pomniejszona o kwotę zaliczki) dokonywana jest z góry w pierwszym dniu po przyjeździe (nie dotyczy Wynajmujących, którzy dokonali rezerwacji na portalu booking.com). Opłaty za niewykorzystane noclegi nie są zwracane.
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez Najemcę, z przyczyn nieleżących po stronie Wynajmującego - koszt zapłaconego czynszu najmu ulega zatrzymaniu przez Wynajmującego.
 5. Najemca zobowiązany jest do korzystania z domku i jego urządzeń i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zobowiązuje się do dbania o ich należyty stan techniczny i sanitarny. Na czas pobytu Goście samodzielnie dbają o porządek w domkach.
 6. W Domkach u Gretka obowiązuje segregacja odpadów. Prosimy także o nie wrzucanie materiałów higienicznych i opatrunkowych do toalety.
 7. Cisza nocna trwa od godz. 22.00 do godz. 6.00 (z wyłączeniem nocy sylwestrowej).
 8. Prosimy o używanie obuwia zmiennego wewnątrz domków (prosimy zwłaszcza nie chodzić
  w obuwiu typu obuwie górskie, które mogłoby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi).
 9. Korzystający z Domków u Gretka zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciw pożarowego.
 10. W Domkach u Gretka nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domków łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o drażliwym zapachu.
 11. Wynajmujący są proszeni o rozważne spożywanie alkoholu – osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zachowującym się agresywnie natychmiast wymawiany jest pobyt.
 12. Wynajmujący przekazując Najemcy Domek Wilka lub Domek Jelenia lub Domek Zająca udostępnia mu kominek opalany drewnem. Korzystanie z kominka jest możliwe wyłącznie w sposób wskazany przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w domku i na jego terenie podczas okresu najmu, powstałe z jego winy lub niedochowania ostrożności w sposobie korzystania z kominka wskazanym przez Wynajmującego. Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kominka przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu.
 13. Wynajmujący przekazując domek Najemcy informuje o zasadach bezpiecznego korzystania ze schodów znajdujących się wewnątrz domku. Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas korzystania ze schodów przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz Nim w domku w okresie najmu. 
 14. Najemca i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń znajdujących się w domku i na jego terenie, które powstaną z ich winy.
 15. W pomieszczeniach domków obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 16. Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu przed zakończeniem terminu najmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa. W takiej sytuacji koszt najmu a cały jego okres zatrzymuje Wynajmujący.
 17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu.
 18. Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Wszelkie zauważone przez Najemcę lub osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu awarie techniczne w domku i na jego terenie, Najemca jest zobowiązany zgłosić telefonicznie Wynajmującemu na nr: 601 836 884.

 

Najważniejsze jednak jest to, abyście Państwo czuli się w Domkach u Gretka swobodnie i komfortowo, więc jeśli będziemy mogli Państwu pobyt w jakiś sposób umilić, chętnie to zrobimy.

Życzymy miłego pobytu!

Gospodarze